Бүсийн Универсиад (2014 оны Баруун бүсийн наадмын дүн, оноо)

Спортын төрөл 2014.09.29

Нэг. Шатар Эрэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Т.Энх-амар

Говь-алтай

15

I

2

Б.Энхбаяр

Ховд

10

II

3

Д.Назрызбай

Баян-өлгий

5

III

4

Н.Лхамжав

Завхан

2

IV

5

Б.Балжинням

Увс

2

V

Эмэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

М.Пүрэвням

Завхан

15

I

2

С.Чанцал

Говь-алтай

10

II

3

А.Базаргүл

Баян-өлгий

5

III

4

Б.Алтанцэцэг

Ховд

2

IV

5

Э.Золбооцог

Увс

2

V

Шатар шүүгч:А.Ханат

Хоёр. Модон бөмбөг Эрэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ө.Бердаулет

Баян-өлгий

15

I

2

М.Берикбол

Баян-өлгий

10

II

3

Ц.Баасанжав

Увс

5

III

4

Б.Батзаяа

Говь-алтай

2

IV

5

А.Бямбабаяр

Говь-алтай

2

V

Эмэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ц.Отгонбаяр

Говь-алтай

15

I

2

Б.Батхишиг

Ховд

10

II

3

Ц.Биндэрьяа

Увс

5

III

4

М.Азжаргал

Ховд

2

IV

5

С.Саранчимэг

Говь-алтай

2

V

Багийн төрөл

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Говь-алтай

15

I

2

Баян-өлгий

10

II

3

Ховд

5

III

4

Увс

2

IV

5

Завхан

0

V

Модон бөмбөг шүүгч:Х.Бекболат

Гурав. Ширээний теннис Эрэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Б.Нуртилеу

Ховд

15

I

2

А.Бямбабаяр

Говь-алтай

10

II

3

З.Цогтсайхан

Увс

5

III

4

Б.Цогбадрах

Баян-өлгий

2

IV

5

Г.Бямбабаатар

Завхан

2

V

Эмэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

П.Гэрэлмаа

Ховд

15

I

2

Ц.Отгонбаяр

Говь-алтай

10

II

3

Д.Нанжидмаа

Завхан

5

III

4

Х.Амангүл

Баян-өлгий

2

IV

5

Ц.Биндэръяа

Увс

2

V

Холимог хос

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Б.Нуртилеу, П.Гэрэлмаа

Ховд

10

I

2

А.Бямбабаяр,Ц.Отгонбаяр

Говь-алтай

7

II

3

З.Цогтсайхан,Ц.Биндэръяа

Увс

5

III

4

Б.Цогбадрах,Х.Амангүл

Баян-өлгий

2

IV

5

Г.Бямбабаатар,Д.Нанжидмаа

Завхан

2

V

Ширээний теннис шүүгч:Х.Аманбек

Дөрөв:Үндэсний бөх

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

И.Ерболат

Ховд

15

I

2

Л.Ганбат

Ховд

10

II

3

Ц.Дашзэвэг

Завхан

5

III

4

С.Ардак

Баян-өлгий

2

IV

5

Д.Худайберген

Баян-өлгий

2

V

Үндэсний бөх шүүгч:Б.Санат

Тав:Тогыз хумалах

Эрэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ж.Амандак

Баян-өлгий

5

I

2

А.Елеман

Ховд

5

II

3

Х.Өмирбек

Говь-алтай

5

III

4

Б.Ууганбаяр

Увс

5

IV

5

Ц.Лхамжав

Завхан

5

V

Эмэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ж.Айбота

Ховд

5

I

2

Ш.Ерхежан

Баян-өлгий

5

II

3

М.Пүрэвням

Завхан

5

III

4

Б.Жыргаугүл

Увс

5

IV

5

С.Чанцал

Говь-алтай

5

V

Тогыз хумалах шүүгч :Х.Алмасбек

Зургаа:Сагсан бөмбөг

Эрэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ховд

30

I

2

Баян-өлгий

20

II

3

Говь-алтай

15

III

4

Завхан

5

IV

5

Увс

5

V

Эмэгтэй

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Говь-алтай

30

I

2

Ховд

20

II

3

Завхан

15

III

4

Баян-өлгий

5

IV

5

Увс

5

V

Сагсан бөмбөг шүүгч: Б.Энхсайхан

Урлагийн төрөл:

Нэг.Мэндчилгээ

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Баян-өлгий

15

I

2

Ховд

10

II

3

Говь-алтай

10

III

4

Увс

2

IV

5

Завхан

2

V

Хоёр. Гоцлол дуу

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

А.Нинжбадгар

Ховд

10

I

2

Ж.Алемгүл

Баян-өлгий

7

II

3

О.Цолмон

Увс

5

III

4

Б.Отгонбямба

Завхан

2

IV

5

Е.Гафу

Говь-алтай

2

V

Гурав. Гоцлол бүжиг

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Ц.Одонтуяа

Ховд

10

I

2

Т.Сэргэлэнбаатар

Баян-өлгий

7

II

3

Г.Чанцалдулам

Говь-алтай

5

III

4

Н.Ариунзул

Увс

2

IV

5

Э.Бүрэнзаяа

Завхан

2

V

Дөрөв. Язгуур урлаг

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

П.Ганбарс

Говь-алтай

10

I

2

Т.Ням

Ховд

7

II

3

С.Дашдэмбэрэл

Увс

5

III

4

И.Саттыгүл

Баян-өлгий

2

IV

5

Н.Баямбадорж

Завхан

2

V

Тав. Гоцлол хөгжим

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Г.Ариунсувд

Ховд

10

I

2

Г.Содномдаржаа

Говь-алтай

7

II

3

Б.Отгонбямба

Завхан

5

III

4

Б.Нуржан

Баян-өлгий

2

IV

5

А.Түммягаа

Увс

2

V

Зургаа.Оюутан мисс

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

Х.Гүлбатых

Баян-өлгий

20

I

2

Г.Содгэрэл

Завхан

15

II

3

Я.Энхмөнх

Говь-алтай

10

III

4

Г.Лхагвасүрэн

Ховд

5

IV

5

Д.Сарангуа

Увс

5

V

Урлагийн шүүгч: Б.Жигжид , Ц.Уранчимэг

Долоо. Эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурал

Оюутны овог нэр

Аймаг

Оноо

Байр

1

А.Бямбабаяр

Говь-алтай

15

I

2

Б.Энхтуяа

Ховд

10

II

3

М.Еламан

Баян-өлгий

5

III

4

Х.Сарангэрэл

Увс

2

IV

5

Г.Очироо

Завхан

2

V

Шүүгч: Д.Жаргалсайхан, Б.Цэрэндаваа, У.Бекет