МОСХ-ны хороод

МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ГИШҮҮДИЙН НЭРС

Нэрс

Нэг. Оюутны спортын боловсролын хороо

1.

Л.Цэрэнсодном

2.

Х.Батсайхан

Хоёр. Тэмцээнүүдийн техникийн хороо4.

Л.Эрдэнэпүрэв

5.

Ч.Эрдэнэтуяа

Гурав. Мандатын хороо

6.

Х.Батсайхан

7.

С.Энхтуяа

Дөрөв. Санхүү, маркетингийн хороо

8.

Д.Баясгалан

Тав. Хэвлэл, мэдээллийн хороо

9.

С.Энхтуяа

Зургаа. Эмнэлгийн хороо

10.

М.Өсөхбаяр

11.

Л.Гүндэгмаа