Үйл ажиллагаа


МОСХ нь "Оюутны спорт, Универсиад"наадмын чиглэлээр төрөл бүрийн сургалт, семинар, эрдэм шинжилгээний хурлыг жил бүр төв, орон нутагт зохион байгуулан багш, оюутнуудыг хамруулан оролцуулж байна. Түүнчлэн ОУОСХ-ны Эрдэм шинжилгээний их хурал, чуулган, семинар, Ази тивийн ОСХ-ны эрдэм шинжилгээний хурал, семинарт Монголын оюутны спортын холбооны төлөөлөгчид, багш, оюутнуудыг хамруулан оролцуулах ажлыг зохион байгуулдаг.

МОСН 2020

  • Их, дээд, сургуулиуд

  • Спортын төрөл

  • Спорт холбоод

  • Тэмцээний хуваарь

  • Тамирчид

  • Байршил