МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН VI НААДМЫН "ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ"-ЫН УДИРДАМЖ