МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН VI НААДМЫН ЗААВАР


Монголын Оюутны Спортын VI наадмын шигшээ тэмцээнийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-26-нд Улаанбаатар хотноо спортын 10 төрлөөр явуулах нэгдсэн зааврыг Биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/65 тоот тушаалаар батласан байна.

Монголын Оюутны Спортын Холбоо