​МОНГОЛЫН БАГ ТАМИРЧДЫН 2014 ОНЫ АЗИЙН ОЮУТНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ҮР ДҮН

Спортын төрөл

Эмэгтэй

Эрэгтэй

Албаны хүн/ Дас

Нийт

Амжилт

Нэг. Багийн тамирчид, дасгалжуулагч нар

1

Элсний волейбол

4

2

0

6

4-р байр

2

Гольф

1

1

1

2

16 -р байр

3

Сагсан бөмбөг

-

12

6

18

5-р байр

Бүгд

5

15

7

27

Элсний волейбол
Гольф Гольф_үр_дүн
Сагсан бөмбөг Сагсан_бөмбөг_үр_дүн